Sibelius-Seura
Seuran hallitus ja kunniajäsenet
Yhteys- ja jäsentiedot
Toimíntakertomukset
Seuran historiaa
Sibelius-monumentti
   - Monumentti 50 vuotta – valokuvanäyttely
Jean Sibelius -viulukilpailu
Ainola
Sibeliuksen kootut teokset
Sibelius-mitali

Music of Finland - konserttisarja2017
   - Tervehdys Presidentiltä
Kansainväliset Sibelius -konferenssit
   - Conference 2020
      - Contact
Kotimaiset ja ulkomaiset Sibelius-seurat
Linkit – Sibelius-kirjallisuutta

 

 

På svenska    in English

 

 

SIBELIUKSEN KOOTUT TEOKSET

 

Seura julkaisee yhdessä Kansalliskirjaston ja kustannusliike Breitkopf&Härtelin kanssa Jean Sibeliuksen koottujen teosten kriittistä laitosta. Teossarjan julkaiseminen aloitettiin vuonna 1996 ja sarja tulee käsittämään arviolta 52 nidettä.

Vuonna 2015 ilmestyi kaksi nidettä: JSW VII/2 teokset mieskuorolle a cappella ja JSW 1/15 Scénes historiques I ja II. Lisäksi ilmestyi juhlavuoden kunniaksi Seuran tilaama Luonnotar-facsimilepainos, jota jaettiin lahjana juhlavuoden 2015 aikana. Vuoden 2015 lopussa oli valmiina 26 nidettä eli puolet suunnitellusta kokonaismäärästä. Hankkeessa oli vuoden lopussa kaksi päätoimista tutkijaa ja kaksi osapäivätoimista sekä yksi palkkiotoiminen tutkija.

Julkaisusarjan päätoimittajana ovat toimineet professori Fabian Dahlström (1996–2000) ja professori Glenda Dawn Goss (2000–2004). Nykyinen päätoimittaja on musiikin tohtori Timo Virtanen.

Seura on huolehtinut hankkeen rahoituksesta, josta noin puolet on saatu opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja loppuosa kulttuurisäätiöiltä: Suomen kulttuurirahasto, Kordelinin rahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Svenska kulturfonden, Konstsamfundet ja Niilo Helanderin säätiö. Myös Sibeliuksen suku on avustanut hanketta.

Sibeliuksen perilliset lahjoittivat säveltäjän jäämistössä olleet käsikirjoitukset Helsingin yliopistolle vuonna 1982. Lahjoitus mahdollisti kokonaiskuvan saamisen Jean Sibeliuksen laajasta tuotannosta ja hänen sävellysprosessistaan ja herätti ajatuksen etupäässä näihin lähteisiin perustuvan koottujen teosten kriittisen laitoksen toimittamisesta. Tarve uusinta tieteellistä tutkimusta hyödyntävästä Sibeliuksen teosten täydellisestä laitoksesta oli tunnustettu jo kauan. Useiden Sibeliuksen keskeistenkin sävellysten nuottijulkaisut ovat olleet puutteellisia eikä huomattavaa osaa painetuista nuoteista enää ollut saatavissa kauppojen välityksellä. Tämä pyritään nyt korjaamaan tällä Suomen musiikintutkimuksen suurimmalla projektilla.

 

Teokset

 

 

Linkit: