Sibelius-Seura
Seuran hallitus ja kunniajäsenet
Yhteys- ja jäsentiedot
Toimíntakertomukset
Seuran historiaa
Sibelius-monumentti
Jean Sibelius -viulukilpailu
Ainola
Sibeliuksen kootut teokset
Sibelius-mitali
Kansainväliset Sibelius -konferenssit
Kotimaiset ja ulkomaiset Sibelius-seurat
Linkit – Sibelius-kirjallisuutta

 

 

På svenska    in English

 

 

TOIMINTAKERTOMUKSET

 

 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2014

 

Hallinto

 

Seuran vuosikokous pidettiin 7.4.2014. Seuran hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin sääntöjen sallima 11. Hallituksen erovuorossa olleiden jäsenten Lauri Tarastin, Inger Jakobsson-Wärnin ja Lea Rahkola-Kaurasen ilmoitettua olevansa edelleen käytettävissä heidät valittiin uudestaan, nyt kaudeksi 2014–2016. Hallituksen puheenjohtajana myös jatkaa Lauri Tarasti ja varapuheenjohtajana Gustav Djupsjöbacka sekä sihteerinä ja rahastonhoitajana Tuija Kurvinen.

 

Hallituksen kokoonpano oli siten kertomusvuonna:

Ministeri Lauri Tarasti, puheenjohtaja
Professori Gustav Djupsjöbacka, varapuheenjohtaja
Fil.maist. Helena Hiilivirta
Viulutaiteilija Jaakko Ilves
Intendentti Inger Jakobsson-Wärn
Opetusneuvos Jorma Mäenpää
Mus.maist. Oskari Nokso-Koivisto
Kaupunkikulttuuripäällikkö Lea Rahkola-Kauranen
Teollisuusneuvos Lauri Ratia
Professori Erik T. Tawaststjerna
Mus.tri Timo Virtanen

 

Hallitus kokoontui seitsemän kertaa, minkä lisäksi asioita käsiteltiin sähköpostitse.

 

Työvaliokuntaan ovat kuuluneet Tarasti, Djupsjöbacka, Rahkola-Kauranen ja Ratia sekä sihteerinä Kurvinen. Työvaliokunta on kokoontunut muutaman kerran ja pitänyt yhteyttä sähköpostitse.

 

Toimihenkilöt. Seuran sihteerinä ja rahastonhoitajana on toiminut VTM Tuija Kurvinen. Kirjanpidon toteutti Ritzmore Oy. Tilintarkastajana oli KHT Jukka Mynttinen PricewaterhouseCoopers Oy:stä.

 

Jäsenistö. Vuoden aikana seuraan liittyi viisi uutta jäsentä, joista kaksi ulkomailta. Kunniapuheenjohtajamme Olavi Luokomaa kuoli 2.7.2014. Henkilöjäsenten määrä oli vuoden lopussa 57. Lisäksi on 15 yhteisöjäsentä. Seuralla on kolme kunniajäsentä (Fabian Dahlström, Tuomas Haapanen ja Esko Häkli). Tuomas Haapanen täytti joulukuussa 90 vuotta. Jäsenmaksut olivat entiset: 30 euroa henkilö- ja 100 euroa yhteisöjäseniltä. Jäsenmaksunsa useana vuonna maksamatta jättäneiden poistaminen seuran jäsenistöstä aloitettiin kehotuksilla.

 

Edustukset. Seuran edustajana Ainola-säätiön hallituksessa oli Esko Häkli varamiehenään Timo Virtanen. Seuraa edustaa Hämeenlinnassa perustetun Sibeliuksen syntymäkaupunkisäätiön valtuuskunnassa Lauri Tarasti.

 

Seuran kotisivut ovat osoitteessa www.siba.fi/sibelius-seura tai /sibelius-samfundet tai /sibeliussociety.

 

Seuran yleinen toiminta

 

Vuonna 2015 vietetään kansallisesti ja kansainvälisesti Sibeliuksen syntymän 150-vuotisjuhlavuotta. Juhlavuoden järjestelyt ovat leimanneet Seuran toimintaa. Myös XI Jean Sibelius –viulukilpailun järjestelyt olleet hyvässä vauhdissa. Toiminta on jakaantunut viiteen lohkoon: juhlavuoteen, Sibeliuksen koottujen teosten julkaisemiseen, Sibelius-viulukilpailuun, kansainväliseen toimintaan ja muuhun toimintaan.

 

Sibeliuksen syntymän 150-vuotisjuhlavuosi

 

Vuoden 2014 aikana järjestettiin kaksi yleistä koordinaatiokokousta runsaine osanottoineen. Juhlavuoden seitsenhenkiseen projektiryhmään kuuluvat Sibelius-Seurasta Lauri Tarasti puheenjohtajana ja Timo Virtanen jäsenenä. Projektikoordinaattorina toimii Anna Krohn. Juhlavuoden toimisto sijaitsee Hämeenlinnassa johtajanaan Erkki Korhonen.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi keväällä 2014 358.000 euroa juhlavuoden toisena avustuseränä. Seura oli saanut päätöksen omasta 224.000 euron suuruisesta avustuksestaan jo vuonna 2012.

 

Seuran painattama tyylikäs Sibelius-fanikortti, josta otettiin 50.000 kpl painos, tuli kokonaan jaetuksi ja siitä otettiin uusi 50.000 kpl painos. Kortti on tarkoitettu jaettavaksi pääasiassa 9-15 -vuotiaille Sibeliuksen musiikkia sisältävän konsertin yhteydessä.

 

Sibeliuksen koottujen teosten julkaiseminen

 

Sibeliuksen teosten kriittisen edition julkaiseminen on jatkunut yhdessä Kansalliskirjaston ja Breitkopf&Härtelin kanssa. Toimituskunta on jatkanut muuttumattomana puheenjohtajanaan professori Esko Häkli. Koottujen teosten päätoimittajana on mus.tri Timo Virtanen.

 

Kertomusvuonna ilmestyi kaksi nidettä: Viulukonsertto kaksine versioineen ja pianoteokset 4. Toimittajina olivat Timo Virtanen ja Tuija Wicklund. Vuoden 2014 lopussa oli valmiina 24 nidettä, oikolukuvaiheessa 2 nidettä ja toimitusvaiheessa 9 nidettä. Hankkeessa oli vuoden lopussa samat kaksi päätoimista tutkijaa ja kolme osapäiväistä tutkijaa kuin vuonna 2013 sekä muutamia palkkiotoimisia tutkijoita.  

 

Hankkeen rahoituksesta ovat vastanneet opetus- ja kulttuuriministeriö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Alfred Kordelinin säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Konstsamfundet, Svenska Kulturfonden ja Sibeliuksen suku.

 

Hankkeesta laaditaan vuosittain erillinen toimintakertomus, joka on luettavissa osoitteessa http://www.kansalliskirjasto.fi/kulttuuritoiminta/sibelius/vuosikertomukset.html.

 

Sibelius–viulukilpailu

 

XI Kansainvälisen Jean Sibelius –viulukilpailun järjestelyt ovat edenneet myönteisesti. Kilpailun pääsihteerinä toimii viulupedagogi Päivi Pousar ja 9-jäsenisen tuomarineuvoston puheenjohtajana professori Veli-Matti Puumala. Kilpailutoimikuntaa johtaa Lauri Tarasti varapuheenjohtajina Tuomas Auvinen ja Lauri Ratia.

 

Yhteistyösopimus Musiikkitalon kanssa allekirjoitettiin. Lipunmyynnissä viulukilpailu toimii Sibelius-Akatemian sopimusten puitteissa.  

 

Kertomusvuonna on päähuomio ollut sponsorituen hankinnassa, josta on vastannut Lauri Ratia Lauri Tarastin tukemana. Lauri Ratia on käynyt läpi noin 75 yritystä ja suuren työn tuloksena oli vuoden lopussa allekirjoitettu yli 20 sponsorisopimusta. Neuvottelut toisesta pääsponsorista olivat tuolloin vielä käynnissä. Samanaikaisesti on jätetty useita hakemuksia kulttuurisäätiöille, joista ensimmäiset eli Jenny ja Antti Wihurin ja Alfred Kordelinin rahastojen vastaukset olivat myönteisiä. Viulukilpailun talous eteni siten kertomusvuonna myönteisesti.

 

Sibeliuksen juhlavuoden sävellyskilpailun viuluosuuden kolmesta parhaasta teoksesta on viulukilpailun välierässä jokaisen valittava yksi soitettavakseen. Sävellyskilpailuun saapui ennätysmäiset 219 viulukappaletta.

 

Yhteisömanageri–yhtiön kanssa tehtiin sopimus sosiaalisen median käytöstä viulukilpailun markkinoinnissa.

 

Seura päätti myöntää 2.000 euron suuruisen palkinnon viulukilpailun parhaalle suomalaiselle viulistille.  

 

Kansainvälinen toiminta

 

Puheenjohtaja on pitänyt yhteyttä sähköpostitse seitsemään ulkomaiseen Sibelius-seuraan: Englanti, USA, Japani, Saksa, Norja ja Liettua sekä Israel. Seura järjesti näistä ulkomaisista seuroista Lahden Sibelius-festivaalille saapuneille toisen kerran yhteisen kahvitilaisuuden Sibeliustalolla Lahdessa 6.9.2013 ennen konsertin alkua. Paikalla oli noin 25 ulkomaista vierasta.

 

Ruotsiin ei ponnistuksista huolimatta saatu perustetuksi Sibelius-seuraa. Mahdollinen puheenjohtajaehdokas musiikintutkija Martin Knust Växjön yliopistosta luopui hankkeesta kesällä 2014.

 

Seura on opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamansa juhlavuosituen puitteissa ilmoittanut ulkomaisille Sibelius-seuroille mahdollisuudesta tukea Sibeliuksen juhlavuonna kutakin niistä noin 3.000 euron summalla saatuaan asianmukaisen hakemuksen. 

 

Muu toiminta

 

Seura järjesti seitsemännen kerran matkan Sibelius-festivaalille Lahteen 6.9.2014. Osallistujia oli 14. Ohjelman teemana olivat Sibeliuksen sävellysten varhaisversiot ”In memoriam”, ”Rakastava”, ”Cassazione” ja V sinfonia.  

 

Seura järjesti viulukonserton kriittisen edition julkistamistilaisuuden Villa Gyllenbergissä 15.12.2014 noin 60 kutsuvieraan ollessa paikalla. Konserton esitti vuoden 2010 Sibelius–viulukilpailun kakkonen Petteri Iivonen pianotaiteilija Folke Gräsbeckin säestämänä. Tilaisuudessa luovutettiin Sibelius–mitali pianotaiteilija Folke Gräsbeckille hänen suurista ansioistaan Sibeliuksen pianomusiikin tunnetuksi tekemisessä sekä kotimaassa että ulkomailla.               

 

Seuran nettisivut olivat uudistettavina.

 

Seuran talous

 

Seuran talous on ollut vakaalla pohjalla. Sibeliuksen koottujen teosten julkaisuhankkeen rahoitus on saatu edelleen kootuksi, mutta valtionavustuksen supistumisen myötä rahoitukseen on tulossa aukko.  

 

Vuoden 2010 Sibeliuksen viulukilpailun tuotolla on voitu edelleen hoitaa Seuran normaalia toimintaa. Vuoden aikana on lisäksi saatu merkittävät viulukilpailu- ja juhlavuosituen ennakkomaksut opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Rastor Oy:ltä, mitkä näkyvät tilinpäätöksessä.

 

Seuran tuloslaskelma osoittaa vuodelta 2014 ylijäämää 49 238,42 euroa. Seuran taseen mukainen oma pääoma oli tilivuoden päättyessä 120 745,10 euroa. Näiden lukujen takana oleva tilanne nähdään vasta vuoden 2015 tilinpäätöksessä, kun sen vuoden viulukilpailun menot on maksettu. Noin 520 000 euron suuruinen viulukilpailun talousarvio on nimittäin ajallisesti tuotoiltaan etupainotteinen mutta menoiltaan takapainotteinen.

 

Seura on vuoden aikana siirtänyt tilinsä Danske Bankista OP-Pohjolaan.