Sibelius-Samfundet
Samfundets styrelse och hedersledamöter
Kontakt- och medlemsuppgifter
Om Samfundets historia
Sibeliusmonumentet
   - Utställningen monumentet 50 år
Jean Sibelius violintävling
Ainola
Sibelius samlade verk
Sibelius-medaljen
Music of Finland konsertserie 2017
   - Hälsning från Presidenten
Internationella Sibelius konferenser
   - Conference 2020
      - Contact
Inhemska och utländska Sibelius sällskap
Länkar – litteratur om Sibelius

 

 

Suomeksi   In English

 

 

AINOLA

 

Ainola – Aino och Jean Sibelius hem – blev färdigt år 1904. Familjen Sibelius bodde där ända till Jean Sibelius död 1957, Aino Sibelius bodde kvar till sin död 1969. Ainola övergick 1972 på Samfundets initiativ i statens ägo och upprätthålls i dag som ett museum som sommartid är öppet för allmänheten och vintertid på beställning. Museet sköts av en stiftelse som 1972 grundades av undervisningsministeriet och Sibelius-Samfundet. I stiftelsens förvaltning deltar finska staten, Sibelius-Samfundet, staden Järvenpää och släkten Sibelius.

 

Ainola

 

 

Länk