Sibelius-Samfundet
Samfundets styrelse och hedersledamöter
Kontakt- och medlemsuppgifter
Om Samfundets historia
Sibeliusmonumentet
   - Utställningen monumentet 50 år
Jean Sibelius violintävling
Ainola
Sibelius samlade verk
Sibelius-medaljen
Music of Finland konsertserie
   - Hälsning från Presidenten
Internationella Sibelius konferenser
Inhemska och utländska Sibelius sällskap
Länkar – litteratur om Sibelius

 

 

Suomeksi   In English

 

 

INTERNATIONELLA JEAN SIBELIUS KONFERENSER

 

Den första vetenskapliga Internationella Jean Sibelius konferensen hölls i Helsingfors 1990 på initiativet av professor Eero Tarasti och var avsedd för forskare som presenterade ny forskning kring Jean Sibelius och hans musik. Tillika var den andra och tredje konferensen i Helsingfors 1995 och 2000. Efter det hävdvunna mellanrummet på fem år ordnades den fjärde konferensen i Denton, Texas, USA 2005. Arrangörerna var då University of North Texas, The Sibelius Society in USA och Sibelius-Akademin.

Den femte Sibelius konferensen ordnades den 18-20 september 2010 i Oxford-universitetet i England. Huvudarrangör var Andrew Barnett, ordförande för The United Kingdom Sibelius Society. Han mottog Sibelius-medaljen för sina förtjänster att sprida och göra Sibelius musik känd, i vilket ingår den Sibelius bibliografi som han publicerade i London 2007.

Konferensens musikvetenskapliga del innefattade föredrag om Sibelius ställning i världen, analyser och tolkningar av hans musik. Sibelius violin- och sångkompositioner framfördes under två fina konserter av solisterna Folke Gräsbeck (piano), Madoka Sato (violin) och Annika Rioux (soprano). Bland kompositioner fanns också ett internationellt uruppförande av Sibelius pianokomposition Valse lyrique, som hade hittats i Sibelius kompositionsmaterial.

Den sjätte vetenskapliga Sibelius konferensen ordnas 2015 i Tavastehus, i Sibelius födelsestad, i samband med festligheterna kring 150 års jubileet av Sibelius födelse.