Sibelius-Samfundet
Samfundets styrelse och hedersledamöter
Kontakt- och medlemsuppgifter
Om Samfundets historia
Sibeliusmonumentet
   - Utställningen monumentet 50 år
Jean Sibelius violintävling
Ainola
Sibelius samlade verk
Sibelius-medaljen
Music of Finland konsertserie 2017
   - Hälsning från Presidenten
Internationella Sibelius konferenser
   - Conference 2020
      - Contact
Inhemska och utländska Sibelius sällskap
Länkar – litteratur om Sibelius

 

 

Suomeksi   In English

 

 

KONTAKTUPPGIFTER

 

Ordförande

Lauri Ratia
DI, Industriråd)
e-post: ratia@lauriratia.com
tel: +358 50 2922

 

Sekreterare

Emil Viitala
jur.kand.
adress:
Melkonkatu 1 C 62
FI-00210 Helsingfors
tel: +358 41 436 6650
e-post: sihteeri.sibeliusseura@gmail.com

 

MEDLEMSUPPGIFTER

 

Både enskilda personer, sammanslutningar och företag är välkomna att delta i och stödja den för vår nationella kultur viktiga verksamheten i Sibelius-Samfundet. Samfundet riktar sig till forskare, musiker och andra personer som känner för och är intresserade av Sibelius musik.

Enskilda personer kan ansluta sig till samfundet som personliga medlemmar medan sammanslutningar och företag kan bli stödjande medlemmar. Detta sker genom att ta kontakt med antingen samfundets ordförande eller sekreterare, vilkas kontaktuppgifter finns ovan.

Samfundet håller kontakt med sina medlemmar genom medlemsbrev, ordnar resor till Sibelius konserter och bjuder på tillfällen att höra Sibelius musik.

Medlemsavgiften är i dag 30 euro för enskilda personer och 100 euro per år för stödjande medlemmar.