Sibelius-Samfundet
Samfundets styrelse och hedersledamöter
Kontakt- och medlemsuppgifter
Om Samfundets historia
Sibeliusmonumentet
   - Utställningen monumentet 50 år
Jean Sibelius violintävling
Ainola
Sibelius samlade verk
Sibelius-medaljen
Music of Finland konsertserie 2017
   - Hälsning från Presidenten
Internationella Sibelius konferenser
   - Conference 2020
      - Contact
Inhemska och utländska Sibelius sällskap
Länkar – litteratur om Sibelius

 

 

Suomeksi   In English

 

 

SIBELIUSMONUMENTET

 

För att förverkliga monumentet anordnade Sibelius-Samfundet en tävling i två omgångar. I den andra omgången utsågs Eila Hiltunens projekt Passio Musicae till segrare. Tävlingen tilldrog sig stor offentlig uppmärksamhet. En konflikt mellan abstrakt och avbildande konst gjorde sig gällande, men denna löstes genom att Hiltunens abstrakta monument kompletterades med en skulptur, föreställande Sibelius huvud. Monumentets flerdimensionella utformning, som tillåter betraktaren att även röra sig inne i själva konstverket, liksom även de ekon och ljudfenomen som uppstår, är av en alldeles unik karaktär. Betraktas monumentet på avstånd förenar det sig med omgivande skog och klippor. Sibelius musikaliska naturskildringar visualiseras sålunda genom monumentet, som hör till Helsingfors mest kända turistsevärdheter.

Monumentet som är tillverkat av syrafasta stålrör avtäcktes 1967.

 

 

Sibeliusmonumentet
© Helsingfors konstmuseum/ fotograf Yehia Eweis

 

Länkar