Sibelius-Samfundet
Samfundets styrelse och hedersledamöter
Kontakt- och medlemsuppgifter
Om Samfundets historia
Sibeliusmonumentet
   - Utställningen monumentet 50 år
Jean Sibelius violintävling
Ainola
Sibelius samlade verk
Sibelius-medaljen
Music of Finland konsertserie 2017
   - Hälsning från Presidenten
Internationella Sibelius konferenser
   - Conference 2020
      - Contact
Inhemska och utländska Sibelius sällskap
Länkar – litteratur om Sibelius

 

 

Suomeksi   In English

 

 

Sibelius poster

 

SIBELIUS-SAMFUNDET RF

 

Sibelius-Samfundet grundades 1957 för att genomföra stora projekt i anslutning till Jean Sibelius livsverk. Ett av de mest synilga projekten under de första åren var Sibeliusmonumentet (1967) av konstnärinnan Eila Hiltunen i Helsingfors. På Samfundets initiativ har Ainola, Sibelius hem i Järvenpää (Träskända), blivit ett populärt och internationellt känt turistmål.

 

Samfundet har i dagens läge tre internationellt viktiga projekt.

  1. Jean Sibelius violintävling, som hör till de mest betydande klassiska musiktävlingarna i världen.
  2. Den nya kritiska utgåvan av Sibelius samlade verk, vilken skapar en säker grund för uppförandet av Sibelius musik både i dag och i framtiden. Arbetet fortsätter ända till år 2025.
  3. Samfundet tar aktivt del i förberedelser och förverkligandet av 150 års jubileet av Sibelius födelse år 2015. Länk >>

 

 

Sibelius 150

 

Samfundet håller kontakt med både inhemska och utländska Sibelius sällskap.

 

 

 

SYFTE

 

Samfundet har som uppgift att främja intresset för Jean Sibelius och framförandet av hans musik och att stödja forskning och publicering som hänför sig till hans musikaliska produktion. Detta förverkligas genom att Samfundet

Samfundet är en privat förening, vars verksamhet bygger på medlemmarnas aktivitet och de förtroendevaldas frivilliga arbetsinsats. För violintävlingen och redigeringen av Sibelius samlade verk erhåller Samfundet stöd från statsmakten, privata fonder och andra samarbetspartner.