Sibelius-Samfundet
Samfundets styrelse och hedersledamöter
Kontakt- och medlemsuppgifter
Om Samfundets historia
Sibeliusmonumentet
   - Utställningen monumentet 50 år
Jean Sibelius violintävling
Ainola
Sibelius samlade verk
Sibelius-medaljen
Music of Finland konsertserie 2017
   - Hälsning från Presidenten
Internationella Sibelius konferenser
   - Conference 2020
      - Contact
Inhemska och utländska Sibelius sällskap
Länkar – litteratur om Sibelius

 

 

Suomeksi   In English

 

 

SIBELIUS-SAMFUNDETS STYRELSE 2018-

 

Industrieråd, DI Lauri Ratia, ordförande
Professor Gustav Djupsjöbacka, viceordförande
Violinisten Jaakko Ilves
Intendent Inger Jakobsson-Wärn
Ekonom Pasi Koivusaari 
Undervisningsråd Jorma Mäenpää
Violinpedagog Päivi Pousar 
Stadskulturchef Lea Rahkola-Kauranen
Professor Erik T. Tawaststjerna
Musikdoktor Timo Virtanen

Sekreterare: Jur.kand Emil Viitala

 

HEDERSLEDAMÖTER

 

Fru Aino Sibelius (1965)
Professor Otto Andersson (1969)
Professor Fabian Dahlström (2005)
Professor Tuomas Haapanen (2005)
Ekonomirådet Olavi Luokomaa (2005)
Professor Esko Häkli (2009)
Minister Lauri Tarasti (2016)