Sibelius-Samfundet
Samfundets styrelse och hedersledamöter
Kontakt- och medlemsuppgifter
Om Samfundets historia
Sibeliusmonumentet
Jean Sibelius violintävling
Ainola
Sibelius samlade verk
Sibelius-medaljen
Internationella Sibelius konferenser
Inhemska och utländska Sibelius sällskap
Länkar – litteratur om Sibelius

 

 

Suomeksi   In English

 

 

SIBELIUS-SAMFUNDETS STYRELSE

 

Minister Lauri Tarasti, ordförande önda till 31.12.2015
Professor Gustav Djupsjöbacka, viceordförande
Violinisten Jaakko Ilves
Intendent Inger Jakobsson-Wärn
Professor Lasse Murtomäki
Undervisiningsråd Jorma Mäenpää
Musikmagister Oskari Nokso-Koivisto
Stadskulturchef Lea Rahkola-Kauranen
Industrieråd, DI Lauri Ratia, ordförande från 1.1.2016
Professor Erik T. Tawaststjerna
Musikdoktor Timo Virtanen

Sekreterare: Pol. mag. Tuija Kurvinen

 

HEDERSLEDAMÖTER

 

Fru Aino Sibelius (1965)
Professor Otto Andersson (1969)
Professor Fabian Dahlström (2005)
Professor Tuomas Haapanen (2005)
Ekonomirådet Olavi Luokomaa (2005)
Professor Esko Häkli (2009)