Sibelius-Samfundet
Samfundets styrelse och hedersledamöter
Kontakt- och medlemsuppgifter
Om Samfundets historia
Sibeliusmonumentet
   - Utställningen monumentet 50 år
Jean Sibelius violintävling
Ainola
Sibelius samlade verk
Sibelius-medaljen
Music of Finland konsertserie 2017
   - Hälsning från Presidenten
Internationella Sibelius konferenser
   - Conference 2020
      - Contact
Inhemska och utländska Sibelius sällskap
Länkar – litteratur om Sibelius

 

 

Suomeksi   In English

 

 

INHOKISTA IKONIKSI

Sibeliusmonumentet 50 år

 

Utställningen 7.9.-21.10.2017 i Musikhuset

 

Finlands mest kända offentliga konstverk, Eila Hiltunens Sibeliusmonument, fyller 50 år i september 2017. Konstverket har gått en lång väg; från att ha betraktats som gräsligt har det blivit en nationalikon. Utställningen "Inhokista Ikoniksi" berättar med bilder, ord och föremål om konstverkets sex år långa och på många sätt utmanande tillkomst. Utställningen arrangeras av Sibelius-Samfundet r.f., vars första stora projekt var att förverkliga monumentet.

Sibeliusmonumentet invigdes högtidligt 7.9.1967, då Sibelius-Samfundet överlämnade det till Helsingfors stad.

 

 

MEDVERKANDE

Kurator och utställningsarkitekt: Severi Blomstedt
Manus: Markku Pietinen
Teknisk förverkligande: Hannu Hellman
Fotografier: Otso Pietinen, Pietinen mainosvalokuvaamo, Sibelius-Samfundet, Nationalbiblioteket
Bildbehandling: Markku Pietinen, Tuomas Pietinen
Videon: Totti Carlander, Tuomas Pietinen
Utställningskonstruktioner: Messurakenne Oy
Fotoförstoringar och tryck: Arazzo Oy
Föremålslån: Hiltunen-Pietinens arvingar, Finlands Nationalgalleri, Nationalmuseum

 


 

Stödjare

 

 

 

HPP Asianajotoimisto

KPMG

 

Outokumpu

 

Rettig

 

 

 

Jean ja Aino Sibeliuksen oikeudenomistajat

 

Janne-Olli Järvenpää