Sibelius-Samfundet
Samfundets styrelse och hedersledamöter
Kontakt- och medlemsuppgifter
Om Samfundets historia
Sibeliusmonumentet
   - Utställningen monumentet 50 år
Jean Sibelius violintävling
Ainola
Sibelius samlade verk
Sibelius-medaljen
Music of Finland konsertserie 2017
   - Hälsning från Presidenten
Internationella Sibelius konferenser
   - Conference 2020
      - Contact
Inhemska och utländska Sibelius sällskap
Länkar – litteratur om Sibelius

 

 

Suomeksi   In English

 

 

DEN INTERNATIONELLA JEAN SIBELIUS VIOLINTÄVLINGEN

 

Med början år 1965 ha Samfundet vart femte år ordnat en internationell Jean Sibelius violintävling. Som tidpunkt har man valt månadsskiftet november-december, senast den 21.11–2.12.2010. Sedan 1969 har tävlingen varit medlem i den internationella musiktävlingsorganisationen World Federation International Music Competitions.

Vid Samfundets första egentliga styrelsemöte grundades flera utskott, bl.a. ett utskott för yrkesmusiker. Redan från början önskade utskottet få en violintävling ordnad i samband med dåtida Helsingfors Sibeliusveckor. Sibelius violinkonsert skulle ingå i tävlingens program. På grund av Sibeliusveckornas ansträngda ekonomi lyckades detta dock inte. Den första möjligheten erbjöds först i samband med firandet av 100 års jubileet av Sibelius födelse år 1965. Tävlingens ramar var för övrigt då mycket festliga. Man hade bildat en hederskommitté i vilken många av världens mest kända musiker deltog, såsom sir John Barbirolli, Herbert von Karajan, Zoltán Kodály, Yehudi Menuhin, David Oistrah, Eugene Ormandy, Igor Stravinskij och Henryk Szeryng. Ordförande för kommittén var fru Aino Sibelius.

Man beslöt fortsätta tävlingen med fem års mellanrum. Allt eftersom tävlingens internationella rykte spred sig, kom allt fler deltagaransökningar till tävlingen. År 2015 var rekord med 234 ansökningar. Efter en första gallring valde man ut 39 deltagare för att spela i själva tävlingen i Helsingfors. Enligt reglerna bör deltagarnas ålder underskrida 30 år. 

I tävlingens första och andra omgång spelas såväl valbara som obligatoriska kompositioner, likaså i finalen. I det obligatoriska programmet har bl.a. ett beställningsverk, en ny finsk violinkomposition ingått. Finalisterna spelar både Sibelius violinkonsert och en annan valbar violinkonsert.

Juryn har bestått av violinister och musikpedagoger av hög internationell klass. De finländska ordförandena har varit Tauno Hannikainen, Joonas Kokkonen, Tuomas Haapanen, Aulis Sallinen, Mikko Heiniö och Jukka-Pekka Saraste.

Tävlingens konstnärliga betydelse består framför allt i möjligheten att finna nya begåvade toppviolinister.

Av tradition har Samfundet erhållit stöd av undervisnings- och kulturministeriet och av finska kulturfonder. Huvudsponsorerna för tävlingarna har hittills varit Finska Socker AB, Cultor OY, Danisco OY och från år 2005 Rastor Oy. Helsingfors stadsorkester och Radions symfoniorkester har understött tävlingen från första början genom att spela i finalerna utan ersättning. Jean Sibelius släkt delar ut specialpriser åt alla de som klarat sig till andra omgången.

Tävlingens organisatörer är numera Sibelius-Samfundet tillsammans med Sibelius-Akademin. Samfundet bär det ekonomiska ansvaret.

Den 11:te tävlingen, ordnades mellan den 22 november och 3 december 2015.

 

Vinnaren 2015: Christer Lee

Christer Lee
© Heikki Tuuli

 

 

Länk